Navodilo za uporabo

Ob telitvi oralno apliciramo en odmerek BOLIFASTA® RUMEN. Če ima krava slab apetit, postopek ponovimo dva dni po zadnji aplikaciji. Bolus apliciramo z bolusno pištolo, ki jo strokovno uporabi rejec ali veterinar.

V krmnem obroku za krave molznice je treba zagotoviti zadosten delež surovih vlaknin, da se omeji vnos hitro fermentabilnih ogljikovih hidratov (škrob + sladkor največ 35 %), in izvesti pravilen prehod pri spremembi krmnega obroka.

Pakiranje

  • 1 škatla = 12 bolusov = 6 odmerkov

Tehnični dokumentacija

Letak

Video

Funkcionalno povezan izdelek