Navodilo za uporabo

Odmerek BOLIFLASHA® FERTIL (1 hitro delujoč bolus + 1 bolus s kontroliranim delovanjem) oralno apliciramo en teden po opaženi zadnji pojatvi ali 60 do 80 dni po telitvi.

Tehnična dokumentacija

Letak

Video

Funkcionalno povezan izdelek