Navodilo za uporabo

Rumistart green lahko apliciramo v pitno vodo, po krmi in z avtomatom za tekoča krmila.

KRAVE MOLZNICE:

  • PRED TELITVIJO: polagajte od 50 do 100 ml/dan na presušeno kravo ali telico.
  • PO TELITVI ALI NEKAJ DNI PRED OSEMENITVIJO: polagajte od 150 do 300 ml na kravo na dan, krmilo polagajte 5 do 6 dni, če je žival slabotna, čas krmljenja krmila podaljšajte.

Pakiranje

  • kanister 10 kg
  • kanister 30 kg

Tehnična dokumentacija

Letak